Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

      Hatályos 202. január 1.

 

1.       Érvényesség:

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) érvényesek a Dragon Max Korlátolt Felelősségű Társaság által működtetett fontanatools.hu oldalon elérhető és megvásárolható valamennyi árucikkre.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely a Dragon Max Kft. és a Vásárló között ELEKTRONIKUSAN jön létre.

A honlap használatával, továbbá a regisztrációval a VÁSÁRLÓ elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, illetve elfogadja az adatkezelés ismertetett módját.

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a fontanatools.hu oldalon és „PDF” formátumban letölthető.

 

2.       Szerződéses partner

 

A Vásárló szerződéses partnere

Cégadatok:

Cégnév: DRAGON MAX Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: DRAGON MAX Kft.

Székhely: 1152 Budapest, Illyés Gyula utca 2-4.

Cégjegyzékszám: 01 09 193723

Cégjegyzéket vezető törvényszék cégbírósága: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 14394793-2-42

Statisztikai számjel:

Ügyvezető: Zsugyó Bence

 

Elérhetőségek:

Kapcsolat: Telefon:+36-30-6277-940

Elektronikus levelezési cím: info@fontanatools.hu                      

 

 A honlap használata

A fontantools.hu.hu felületet csak az a személy használhatja, aki elfogadta az adatvédelmi nyilatkozatot és az ÁSZF-et. Elfogadásnak minősül az, aki a honlapra belép, és azt használja, azaz ez által az ÁSZF és az adatvédelmi nyilatkozatban lévő felhasználási feltételeket megértette és elfogadta, az adatkezelés leírt módjához hozzájárul.

 

3.       A szerződés elektronikus megkötéséhez szükséges lépések leírása


REGISZTRÁCIÓ:

 

A webáruházból történő vásárlás kizárólag előzetes regisztrációt követően lehetséges.

A regisztráció során, az oldalon megjelenő adatlapot pontosan ki kell tölteni.

A sikeres regisztrációt követően a belépés az áruházba az Ön által megadott e-mail cím és jelszó megadásával történik.

 

A VÁSÁRÁLÁS MENETE, LÉNYEGES TUDNIVALÓK

 

    Válassza ki a megvásárolni kívánt terméket, adja meg a megrendelni kívánt mennyiséget és „helyezze a kosárba”. Amennyiben további terméket kíván vásárolni, az eljárást ismételje meg.

    A vásárolni kívánt termék jellemzőit a konkrét áru információs oldalából tudhatja meg. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért nem vállalunk felelősséget.

    A RENDELÉS ELKÜLDÉSÉIG (6. pont) a kosár tartalmát bármikor megtekintheti, módosíthatja, esetleg a kosarat ki is ürítheti, ha a főoldal felső sorában található "Kosár" menüpontba belép.

    Ha a vásárlást befejezte, kattintson a VÁSÁRLÓI ADATOK feliratra, ahol a megjelenő adatai helyességét ellenőrizheti.

    A személyes adatok megadását követően a FIZETÉSI MÓD feliratra kattintva tudja kiválasztani a vételár kiegyenlítésének módját.

 

    A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár, amely a szállítási költséget nem tartalmazza. Minimális rendelési érték és csomagolási költség áruházunkban nincs.

    A fizetés utánvéttel illetve előre utalással történhet. A számlát a vásárolt terméket tartalmazó csomagban helyezzük el. A fizetendő végösszeg minden költséget tartalmaz. Áraink magyar forintban értendőek és bruttó árak, tehát tartalmazzák az általános forgalmi adót (ÁFA) is.

    A weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a webáruház fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

 

    Amennyiben hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő árra, akkor a webáruház nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

    A RENDELÉS ÖSSZEGZÉSE gombra klikkelve ismételten megtekintheti a kosarába tett árukat, valamint a szállítási és számlázási címet.

    A RENDELÉS ELKÜLDÉSE gomb megnyomásával rendelése megküldésre kerül webáruházunkba, melyet követően egy automatikusan generált e-mail-ben visszaigazolást kap, arról hogy megrendelése beérkezett hozzánk.

 

A visszaigazolás a megrendelés webáruházunkba történő megérkezését, a vásárló jognyilatkozatának hatályosulását igazolja, azaz a visszaigazolás még nem tekinthető elfogadó nyilatkozatnak, nem jelenti a szerződés létrejöttét.

 

    A rendelés elküldését követő első munkanapon kollégánk e-mailben, vagy telefonon megkeresi a vásárlót, hogy megrendelését visszaigazolja, illetve, hogy a szállítási határidőről tájékoztassa. Megrendelése ezzel válik elfogadottá, a szerződés ekkor jön létre közöttünk.

    Amennyiben e visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a vásárlóhoz nem érkezik meg, a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

    A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a webáruházhoz, illetve a vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

    Nem vállalunk semmilyen felelősséget az e-mail szolgáltatónál technikai okok miatt elveszett megrendelésekért!

 

AZ ÍRÁSBELI MEGERŐSÍTÉS

 

    Az írásbeli megerősítés a webáruház által a szerződés megkötése előtt, vagy legkésőbb a termék átvételekor a vásárló részére adott írásos tájékoztatás.

    A tájékoztatás tartalmazza a webáruházat üzemeltető cégnevét és címét; a szerződés tárgyának lényeges jellemzőit; a terméknek az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magába foglaló árát, az összes járulékos költséget, így különösen a fuvardíjat, szállítási vagy postaköltséget; a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeit; az elállás jogát; az elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit, továbbá azt az esetet is, amikor a vásárlót az elállás joga nem illeti meg; a webáruház azon telephelye (fiókja) vagy egyéb szervezeti egysége címét, ahol a vásárló panaszait érvényesítheti; az esetleges jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatásokat (alkatrészellátás, javítószolgálat); a szerződés megszüntetésének lehetőségét, ha az határozatlan időre szól, vagy tartama az egy évet meghaladja.

 

    A SZERZŐDÉS

    A szerződéskötés nyelve a magyar.

    A megkötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, áruházunk azt nem iktatja, az utóbb sem a webáruház honlapján, sem az áruházat üzemeltető gazdasági társaságnál nem lesz hozzáférhető.

 

4.       Fogyasztónak minősülő vásárló jogszabályon alapuló elállási és felmondási joga

 

A fogyasztót megilleti a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II:26.) Kormányrendelet 20. §-a értelmében az üzlethelyiségben kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés megkötése esetén a  vásárlástól történő  meghatározott időn belüli indoklás nélküli elállás.

Fogyasztónak minősül a Polgári Törvénykönyv 8:1. § 3. pontja értelmében az, aki a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 

A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát:

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy (14) napon  belül gyakorolhatja.

A fogyasztó az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

 

Elállási jog gyakorlása:

A fogyasztó az e pontban meghatározott elállási jogát a mellékletben található nyilatkozat pontos kitöltésével, és a kitöltött nyilatkozat postai, vagy elektronikus úton küldött levél útján a jelen ÁSZF 2. pontjában feltűntetett elérhetőségre megküldeni az e pontban meghatározott határidő betartásával.

Az elállási jog gyakorlása akkor jogszerű, ha fogyasztó a 14 nap lejárta előtt elküldi a nyilatkozatot. Ennek bizonyítása a fogyasztót terheli. Amennyiben a nyilatkozatot a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg, az úgy minősül, hogy a fogyasztó nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződés továbbra is hatályban marad.

Postai úton történő nyilatkozat küldés esetén a postára adás dátum az irányadó, a nyilatkozatot ajánlott levél formájában szükséges megküldeni.

E-mail esetében pedig az elektronikusan küldött levél megérkezésének időpontja a meghatározó.

Elállási jogát a fogyasztó személyesen is gyakorolhatja üzlethelyiségünkben.

 

A vállalkozás kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

Amennyiben a fogyasztó az előző pontban meghatározott módon eláll a szerződéstől, akkor a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget.

Vállalkozásunk az összeget mindaddig visszatarthatja, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.  A kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

 

A fogyasztó kötelezettségei elállás esetén

Ha a fogyasztó az ÁSZF-ben meghatározott módon eláll a szerződéstől, akkor köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak átadni. A visszaküldés akkor minősül szabályszerűnek, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt megküldi.

Társaságunk jogosult mindaddig visszatartani a elállással érintett termék összegét, amíg a termék visszaszolgáltatásra nem került.

Elállás esetén a termék visszaküldésének költsége a fogyasztót terheli. Cégünk utánvéttel visszaküldött csomagot nem vesz át.

A fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget cégünk az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesíti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonja. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke, valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra.

 

 

5 Jótállás

 

A Dragon Max Kft. termékeire jogszabályon alapuló kötelező jótállás vonatkozik.

A jótállás időtartama a tényleges teljesítéstől számított 1 év.

A jótállás alól a vállalkozásunk mentesül, ha a hiba a termék :

-nem rendeltetésszerű használatából, vagy

-helytelen tárolás, vagy

-szakszerűtlen üzembe helyezés, vagy

-elemi kár, természeti csapás okozta, vagy

-illetve ha a Dragon Max Kft. bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett

Jótállás alapján a vásárló kérhet:

a., kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a DRAGON MAX Kft-nek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotában képviselt értéket, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet.

b.,ha a DRAGON MAX Kft. a kijavítást, vagy kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül , a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz, vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vásárló –választása szerint- a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a DRAGON MAX Kft. költségére maga kijavíttathatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a DRAGON MAX Kft. köteles a terméket kicserélni, feltéve, ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

6.       Kellékszavatosság

 

A Vásárló kellékszavatossági igényt érvényesíthet, azokért a kellékszavatossági hibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek.

A kellékszavatosság időtartama fogyasztó esetén kettő év, más vásárló esetén egy év.                   

Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

 

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni a DRAGON MAX Kft-vel.

 

7.       Termékszavatosság

 

A fogyasztónak eladott ingó dolog hibája esetén követelheti a termék gyártójától, hogy a hibás terméket javítsa ki, vagy -ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges- a terméket cserélje ki.

A dolog hibája esetén a Fogyasztó választása élhet a  kérhet kellékszavatossági vagy termékszavatossági  igényével, a kettőt egyszerre, egymással párhuzamosan,  ugyanazon hiba miatt nem érvényesítheti.

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásában szereplő tulajdonságokkal.

Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy:

a)       a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta vagy

b)      a termék a forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető vagy

c)       a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

 

 

A fogyasztó a hiba felismerése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni.

A termékszavatossági igényt a forgalomba hozataltól számított két éven belül lehet érvényesíteni.

 

8.       Eljárás hibás termék esetén

Hibás termék esetén, illetve egyéb bejelentés esetén  kérjük, vegye fel a kapcsolatot az üzletünkkel az második pontban megadott elérhetőségek valamelyikén.

 

9.       Békéltető testülethez fordulás lehetősége

 

 

Ha a Fogyasztó és a Szolgáltató közötti fogyasztói jogvitát a felek előzetes egyeztetés alkalmával nem tudják megoldani, akkor a fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat (vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes), és kezdeményezheti a testület eljárását.

Fogyasztónak minősül a Békéltető Testület előtti jogvitákban a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

Szolgáltató székhelye szerinti illetékes testület a Budapesti Békéltető Testület.

 
Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap cím : bekeltet.bkik.hu

10.   Záró rendelkezések

 

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a 2013. V. törvény, továbbá a 45/2014 (II.26.) Kormányrendeletben foglaltak.

Társaságunk fenntartja magának a jogot arra, hogy az ÁSZF-et bármikor, egyoldalúan módosítja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    számú melléklet

 

Elállási nyilatkozat

 

Címzett:  DRAGON MAX Kft.;  1152 Budapest, Illyés Gyula utca 2-4..;  info@fontanatools.hu

 

Alulírottak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási  jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:.. ……………………………………………………………….

 

Szerződéskötés időpontja/ átvétel időpontja:………………………………………………

A fogyasztó(k) neve:………………………………………………………………………….

A fogyasztó(k) címe:………………………………………………………………………….

Bankszámlaszáma:………………………………………………………………………….

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

 

 

…………………………………………                          ……………………………………                          

 

Kelt:……………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

2. melléklet

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

 

1. Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a DRAGON MAX Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a DRAGON MAX Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

2. Termékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

3. Jótállás

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Egyes termékre vonatkozóan hibás teljesítés esetén, jogszabály alapján a DRAGON MAX Kft. jótállásra köteles.

 

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott termékek esetében a jótállás időtartama  egy év.

 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.